Najam flauta

LOOP Glazbena agencija iznajmljuje školske flaute, na rok od jednog dana, pa sve do čak 10 mjeseci (cijela školska godina).

Cijena najma već od 44,00 kn mjesečno !!!

U redovnoj ponudi su slijedeći modeli: flauta Canorus FL-501 https://loop.hr/proizvod/flauta-canorus-fl501/flauta Yamaha YFL-514 https://loop.hr/proizvod/flauta-yamaha-yfl-514/. Moguć je najam i bilo koje druge flaute iz naše ponude, na upit. Informacije o cijeni najma za konkretni proizvod zatražite putem obrasca: https://loop.hr/rent-a-music-form/, e-mailom na prodaja@loop.hr ili na telefone 098/9729-585 ili 042/410-757.

Instrument koje uzimate u najam, preuzimate i vraćate u našim poslovnicama u u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 6, (nasuprot McDonaldsa) ili pak u Gornjem Kuršancu, Frankopanska ulica 1. Ukoliko niste iz Varaždina, postoji mogućnost da Vam se tražena oprema dostavi na Vašu zadanu adresu. Troškove dostave instrumenta snosi tražitelj najma. Ukoliko se najam radi bez dolaska u našu poslovnicu, tada je Ugovor o najmu potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Prikaz koštanja najma po mjesecima za flautu Canorus FL-501:

1. mjesec 219 kn
2. mjesec 146 kn
3. mjesec 131 kn
4. mjesec 117 kn
5. mjesec 102 kn
6. mjesec 87 kn
7. mjesec 44 kn
8. mjesec 44 kn
9. mjesec 44 kn
10. mjesec 44 kn