Najam klasični pijanino

LOOP Glazbena agencija iznajmljuje klasični drveni pianino, na rok od jednog dana, pa sve do čak 10 mjeseci (cijela školska godina). U kompletu s pianinom dolazi i klavirska klupica.

Cijena najma već od 150,00 kn mjesečno !!!

U redovnoj ponudi je slijedeći model: pianino August Forster https://loop.hr/proizvod/pianino-august-forster/. Moguć je najam i bilo kojeg drugog pianina iz naše ponude, na upit. Informacije o cijeni najma za konkretni proizvod zatražite putem obrasca: https://loop.hr/rent-a-music-form/, e-mailom na prodaja@loop.hr ili na telefone 098/9729-585 ili 042/410-757.

Instrument koje uzimate u najam, preuzimate i vraćate u našim poslovnicama u u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 6, (nasuprot McDonaldsa) ili pak u Gornjem Kuršancu, Frankopanska ulica 1. Ukoliko niste iz Varaždina, postoji mogućnost da Vam se tražena oprema dostavi na Vašu zadanu adresu. Troškove dostave instrumenta snosi tražitelj najma. Ukoliko se najam radi bez dolaska u našu poslovnicu, tada je Ugovor o najmu potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Prikaz koštanja najma po mjesecima za klasični drveni pianino s klavirskom klupicom:

1. mjesec 749 kn
2. mjesec 500 kn
3. mjesec 450 kn
4. mjesec 400 kn
5. mjesec 350 kn
6. mjesec 300 kn
7. mjesec 150 kn
8. mjesec 150 kn
9. mjesec 150 kn
10. mjesec 150 kn