Najam violončela

LOOP Glazbena agencija iznajmljuje školska violončela, na rok od jednog dana, pa sve do čak 10 mjeseci (cijela školska godina).

Cijena najma već od 86,00 kn mjesečno !!!

U redovnoj ponudi je sijedeći model violončela: Violončelo 4/4 BWING CS1044 https://loop.hr/proizvod/violoncelo-44-bwing-cs1044/

Informacije o cijeni najma za konkretni proizvod zatražite putem obrasca: https://loop.hr/rent-a-music-form/, e-mailom na prodaja@loop.hr ili na telefone 098/9729-585 ili 042/410-757.

Instrument koje uzimate u najam, preuzimate i vraćate u našim poslovnicama u u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 6, (nasuprot McDonaldsa) ili pak u Gornjem Kuršancu, Frankopanska ulica 1. Ukoliko niste iz Varaždina, postoji mogućnost da Vam se tražena oprema dostavi na Vašu zadanu adresu. Troškove dostave instrumenta snosi tražitelj najma. Ukoliko se najam radi bez dolaska u našu poslovnicu, tada je Ugovor o najmu potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Prikaz koštanja najma po mjesecima za školski violončelo 4/4 BWING CS1044:

1. mjesec 429 kn
2. mjesec 286 kn
3. mjesec 257 kn
4. mjesec 229 kn
5. mjesec 200 kn
6. mjesec 172 kn
7. mjesec 86 kn
8. mjesec 86 kn
9. mjesec 86 kn
10. mjesec 86 kn